start jezyki
Żelazo Fe

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Iron Ferrum VIII 4 26 55.847 ciało stałe 1s22s22p63s23p64s23d6

Liczba elektronów:26
Liczba neutronów:30
Liczba protonów:26
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.64, 1.83
Stopień utlenienia:+2, +3
Przewodność elektryczna:103*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):7.874 g/cm3
Temperatura topnienia:1535 °C, 1808 K
Temperatura wrzenia:2750 °C, 3023 K
Ciepło topnienia:13.8 kJ/mol
Ciepło parowania:349.6 kJ/mol
Przewodność cieplna:80.3 W/(m*K)
Opis

Żelazo jest srebrzystoszarym, ciągliwym i kowalnym metalem topiącym się w wysokiej temperaturze. Jest ferromagnetykiem. Występuje w trzech odmianach alotropowych. Obok kobaltu i niklu należy do grupy żelazowców. Jest dość aktywny chemicznie.
Właściwości chemiczne

Żelazo jest metalem dość aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Reaguje po ogrzaniu z siarką, fosforem, fluorem, chlorowcami i parą wodną. Tworzy związki z wodorem, borem, węglem, azotem i krzemem. Z powietrzem nie reaguje w temperaturze pokojowej, natomiast po ogrzaniu pokrywa się warstwą tlenków. Rozpuszcza się w kwasach nieutleniających i rozcieńczonym zimnym kwasie azotowym, tworząc związki na +2 stopniu utlenienia. W gorącym kwasie azotowym tworzy związki na +3 stopniu utlenienia a w stężonym ulega pasywacji. Silnie rozdrobnione żelazo ma właściwości piroforyczne. Metal ten występuje na +2 i +3 stopniu utlenienia. Tlenek żelaza (III) Fe3O4 wykazuje charakter amfoteryczny.
Zastosowanie

Żelazo w postaci czystego pierwiastka znalazło niewiele zastosowań. Głównie wykorzystuje się je do konstrukcji rdzeni elektromagnetycznych. W stopach z węglem i innymi pierwiastkami polepszającymi właściwości mechaniczne i chemiczne stali wykorzystywane jest powszechnie. Tlenek żelaza (III) Fe2O3 służy do polerowania, jako czerwony pigment i stosowany jest jako substancja magnetyczna w taśmach i dyskach magnetycznych. Jony żelaza w kompleksach z jonami cyjankowymi są popularnymi pigmentami (błękit pruski).
Występowanie

Żelazo jest bardzo często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerałów: magnetytu Fe3O4, hematytu Fe2O3, limonitu Fe(OH)3, syderytu FeCO3 i pirytu FeS2. Tworzy wiele rud w miarę równomiernie rozsianych po całej planecie. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 4 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: znane od starożytności
Pochodzenia nazwy: Od łacińskiego "ferrum"

Żelazo poznano później niż najstarsze metale takie jak miedź, cyna, złoto, srebro i ołów. Pierwsze przedmioty z tego metalu pochodzą z terenów Egiptu i datują się na 4000 lat przed naszą erą.: © 2005 : Site map : ^^^