start jezyki
Węgiel C

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Carbon Carboneum IV A 2 6 12.011 ciało stałe 1s22s22p2

Liczba elektronów:6
Liczba neutronów:6
Liczba protonów:6
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.50, 2.55
Przewodność elektryczna:1*1051/(*m)
Gęstość (293 K):2.26 g/cm3
Temperatura topnienia: :3500°C, 3773 K
Temperatura wrzenia:4827°C, 5100 K
Ciepło parowania:355.8 kJ/mol
Przewodność cieplna:0.00129 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Węgiel jest dość bierny chemicznie. Spala się w wysokich temperaturach do dwutlenku CO2. Ulega działaniu gazowego fluoru tworząc fluorek CF4. Grafit ulega utleniającemu działaniu kwasu azotowego. Węgiel jest często stosowanym czynnikiem redukującym tlenki metali do wolnych metali. Z metalami w odpowiednich warunkach tworzy węgliki. Pary siarki z rozżarzonym węglem tworzą dwusiarczek węgla CS2.
Zastosowanie

Węgiel w postaci diamentu stosowany jest w jubilerstwie. Ze względu na dużą twardość diamentu służy on do konstrukcji tarcz polerskich i noży do cięcia różnych materiałów. Grafit stosuje się jako dodatek do smarów łożyskowych.
Występowanie

Węgiel jest bardzo często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci licznych węglanów jak i w postaci rodzimej: diamentu (Rosja i RPA) i grafitu (Cejlon, Madagaskar i Kanada). Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 14 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: znany od starożytności
Pochodzenia nazwy: od łacińskiego "carbo"

Węgiel znany był od najdawniejszych lat jako produkt niecałkowitego spalania substancji organicznych. W 1773 roku Lavoisier stwierdził, że diament spala się w wysokich temperaturach z utworzeniem dwutlenku węgla. W 1779 roku Scheele wykazał, że grafit również ulega spaleniu do dwutlenku węgla. Stąd wyciągnięto wniosek, że obie substancje są odmianami tego samego pierwiastka - węgla.: © 2005 : Site map : ^^^