start jezyki
Wapń Ca

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Calcium Calcium IIA 4 20 40.078 ciało stałe 1s22s22p64s2

Liczba elektronów:20
Liczba neutronów:20
Liczba protonów:20
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.04, 1.00
Stopień utlenienia:+2
Przewodność elektryczna:285.7*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):1.55 g/cm3
Temperatura topnienia:839 °C 1112 K
Temperatura wrzenia:1484 °C 1757 K
Ciepło parowania:153.6 kJ/mol
Przewodność cieplna:195 W/(m*K)
Opis

Wapń jest miękkim metalem o jasnoszarej barwie. Sole wapnia powodują twardość wody, utrudniającą pienienie się w niej mydła. Jest to pierwiastek dość szeroko rozpowszechniony w litosferze.
Właściwości chemiczne

Wapń jest średnio aktywny chemicznie (aktywniejszym jednak niż magnez). Na powietrzu w temperaturze pokojowej pokrywa się dość szybko warstewką tlenku. Metal ten ulega działaniu wody i alkoholi w podwyższonej temperaturze. Jest on silnym reduktorem - wykazuje duże powinowactwo do tlenu. Z azotem tworzy azotek Ca3N2. Reaguje energicznie z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki. Wapń ulega na zimno działaniu rozcieńczonych kwasów gwałtownie z nimi reagując. Reaguje gwałtownie w podwyższonej temperaturze z wodorem tworząc wodorek CaH2.
Zastosowanie

Wapń używany jest w metalurgii tytanu, cyrkonu, chromu i uranu do wydzielania metali z ich tlenków. Wchodzi także w skład ołowianych stopów łożyskowych. Wapnia używa się także jako czynnika odtleniającego przy odlewach niklowych i miedzianych oraz do oczyszczania gazów szlachetnych od domieszek innych gazów.
Występowanie

Wapń występuje w naturze wyłącznie w postaci związków. Dwa najważniejsze jego związki to: węglan wapnia CaCO3 i siarczan wapnia (gips) CaSO4*2H2O. Zajmuje pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 5 miejsce (4.66% wagowego).Tysiąc kilogramów wody morskiej zawiera 408 gramów Ca. Zawartość tego pierwiastka w organizmie człowieka wynosi 1.38% wagowego.
Ciekawostki
Odkryty przez: Humphrey Davy
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1808
Pochodzenia nazwy: Od łacińskiego słowa "calx" ("calcis") oznaczającego wapno.

Wapń otrzymano w 1808 roku na drodze elektrolitycznej, poddając elektrolizie chlorek wapnia z użyciem katody rtęciowej.: © 2005 : Site map : ^^^