start jezyki
Tytan Ti

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Titanum Titanium IV B 4 22 47.88 ciało stałe 1s22s22p63s23p64s23d2

Liczba elektronów:22
Liczba neutronów:26
Liczba protonów:22
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.32, 1.54
Stopień utlenienia:+3, +4
Przewodność elektryczna:13.5*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):4.54 g/cm3
Temperatura topnienia:1660°C, 1933 K
Temperatura wrzenia:3287°C, 3560 K
Ciepło topnienia:15 kJ/mol
Ciepło parowania:421 kJ/mol
Przewodność cieplna:21.9 W/(m*K)
Opis

Tytan jest srebrzystobiałym metalem przejściowym należącym do 4 grupy układu okresowego. Charakteryzuje się małą ściśliwością i dużą wytrzymałością mechaniczną. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. W niskich temperaturach (bliskich zera bezwzględnego) wykazuje nadprzewodnictwo.
Właściwości chemiczne

Tytan jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z powietrzem reaguje już w temperaturze pokojowej pokrywając się pasywującą warstwą dwutlenku tytanu TiO2. Łatwo rozpuszcza się w kwasie siarkowym. Z kwasem solnym reaguje na gorąco tworząc chlorek TiCl3. Reaguje z kwasem fluorowodorowym - tworząc łatwo rozpuszczalne heksafluorotytaniany [TiF6]2-. Tytan pochłania wodór i tlen. Metal ten występuje na +3 i +4 stopniu utlenienia.
Zastosowanie

Tytan ze względu na swoje cenne właściwości znalazł szereg zastosowań:

  • ze względu na swoją odporność chemiczną jest dobrym materiałem do konstrukcji aparatów mających kontakt z odczynnikami chemicznymi i żywnością
  • jest dobrym materiałem na narzędzia chirurgiczne, wszczepy i protezy
  • znalazł zastosowanie w lotnictwie - jest głównym budulcem silników samolotów i rakiet
  • związki tytanu wykorzystuje się w chemii analitycznej jako reduktory (tytanometria)
  • węglik tytanu jest ze względu na swoją twardość wykorzystywany do konstrukcji narzędzi skrawających
  • dwutlenek tytanu jest powszechnie używanym w kosmetyce białym pigmentem
Występowanie

Tytan jest dość powszechnym pierwiastkiem w naturze. Najważniejsze jego minerały to: tytanomagnetyt FeTiO3*n Fe2O3, ilmenit FeTiO3 i rutyl TiO2. Zajmuje pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej
10 miejsce (0.63% wagowego).Tysiąc kilogramów wody morskiej zawiera 1 miligram Ti.
Ciekawostki
Odkryty przez: William Gregor
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1791
Pochodzenia nazwy: Ze względu na wytrzymałość nazwano go tytanem

William Gregor znalazł w piasku zawierającym tlenki żelaza nierozpuszczalną w kwasach pozostałość - dwutlenek tytanu TiO2. Wolny metal po raz pierwszy otrzymał J. Berzelius w 1825 roku. Przeprowadził on redukcję sześciofluorotytanianu potasu K2[TiF6] za pomocą metalicznego potasu.: © 2005 : Site map : ^^^