start jezyki
Tellur Te

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Tellurium Tellurium VI A (16) 5 52 127.60 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p4


Liczba elektronów:52
Liczba neutronów:76
Liczba protonów:52
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.01, 2.1
Stopień utlenienia:-2, +4, +6
Przewodność elektryczna:1*102 1/(*m)
Gęstość (293 K):6.24 g/cm3
Temperatura topnienia:449.65°C, 722.80 K
Temperatura wrzenia:988°C, 1261 K
Molowa pojemność cieplna:25.7 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:17.49 kJ/mol
Ciepło parowania:52.55 kJ/mol
Przewodność cieplna:2.4W/(m*K)
Opis

Tellur jest srebrnoszarym półmetalem o połysku metalicznym. Posiada małą twardość i jest kruchy. Bardzo słabo przewodzi prąd elektryczny. W stanie gazowym tworzy cząsteczki dwuatomowe Te2.
Właściwości chemiczne

Tellur spala się na powietrzu do dwutlenku TeO2. Reaguje też z metalami tworząc tellurki. Reaguje z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki. Z wodorem reaguje bardzo źle. Z siarką tworzy stop. Tellur nie ulega działaniu kwasów nieutleniających natomiast reaguje ze stężonym kwasem siarkowym, kwasem azotowym i roztworami wodorotlenków metali 1 i 2 grupy.
Zastosowanie

Tellur wykorzystuje się jako dodatek stopowy zwiększający odporność na korozję. Tellur koloidalny służy do barwienia szkła. Dodany do kauczuku zwiększa jego odporność na starzenie się, wysoką temperaturę i utlenianie. Tellur jest też dobrym katalizatorem niektórych reakcji.
Występowanie

Tellur jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci tellurków metali szlachetnych Ag2Te, (Au, Ag)2Te i (Au, Ag)Te2. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 77 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Franz Műller von Reichenstein
Miejsce odkrycia: Niemcy
Rok odkrycia: 1782
Pochodzenia nazwy: Od greckiego "tellus" oznaczającego "Ziemię".

Po raz pierwszy tellur znaleziono w kopalniach złota. Ze względu na metaliczny połysk i odporność na działanie czynników chemicznych uznawano go za metal szlachetny.: © 2005 : Site map : ^^^