start jezyki
Tantal Ta

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Tantalum Tantalum 111 111 111 111 111

Konfiguracja elektronowa: 111


Liczba elektronów:111
Liczba neutronów:111
Liczba protonów:111
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):111
Stopień utlenienia:111
Przewodność elektryczna:111
Gęstość (293 K):111
Temperatura topnienia:111
Temperatura wrzenia:111
Ciepło właściwe:111
Ciepło topnienia:111
Ciepło parowania:111
Przewodność cieplna:111
Opis

Właściwości chemiczne

Zastosowanie

Występowanie

Ciekawostki: © 2005 : Site map : ^^^