start jezyki
Stront Sr

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Strontium Strontium IIA (2) 5 38 87.62 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s2


Liczba elektronów:38
Liczba neutronów:50
Liczba protonów:38
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):0.99, 0.95
Stopień utlenienia:+2
Przewodność elektryczna:43.5*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):2.54 g/cm3
Temperatura topnienia:769 °C 1042 K
Temperatura wrzenia:1384 °C 1657 K
Ciepło właściwe:111
Ciepło topnienia:8.2 kJ/mol
Ciepło parowania:144 kJ/mol
Przewodność cieplna:35.4 W/(m*K)
Opis

Stront jest miękkim metalem o jasnoszarej barwie i aktywności chemicznej podobnej do potasu. Sole strontu barwią płomień palnika gazowego na kolor intensywnie czerwony.
Właściwości chemiczne

Stront jest aktywny chemicznie metalem (aktywniejszym niż wapń). Na powietrzu w temperaturze pokojowej pokrywa się szybko warstewką tlenku, a przy potarciu zapala się. Metal ten ulega działaniu wody i alkoholi - reagując bardzo gwałtownie. Jest on silnym reduktorem - wykazuje duże powinowactwo do tlenu. Z azotem tworzy azotek Sr3N2. Reaguje energicznie z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki. Stront ulega na zimno działaniu rozcieńczonych kwasów gwałtownie z nimi reagując. Reaguje z wodorem tworząc wodorek SrH2. Bardzo powoli ulega działaniu stężonego kwasu siarkowego i azotowego.
Zastosowanie

Metaliczny stront znajduje ograniczone zastosowanie, głównie jako łapacz gazów przy produkcji lamp radiowych i kineskopowych. Używany jest także w pirotechnice - daje czerwone zabarwienie płomienia.
Występowanie

Stront nie występuje w postaci wolnej - często towarzyszy minerałom wapniowym. Najważniejszymi minerałami strontu są: strontcjanit SrCO3 i celestyt SrSO4. W skorupie ziemskiej zajmuje 22 miejsce pod względem rozpowszechnienia (procenty wagowe). Zawartość strontu w organizmie człowieka wynosi 0.0004% wagowego, natomiast w oceanach na 1000 kilogramów wody przypada 8 gramów czystego strontu.
Ciekawostki
Odkryty przez: A. Crawford
Miejsce odkrycia: Szkocja
Rok odkrycia: 1790

Stront otrzymał H. Davy w 1808 roku na drodze elektrolitycznej, poddając elektrolizie chlorek strontu z użyciem katody rtęciowej.: © 2005 : Site map : ^^^