start jezyki
Srebro Ag

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Silver Argentum I B (11) 5 47 107.868 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d10


Liczba elektronów:47
Liczba neutronów:61
Liczba protonów:47
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.42, 1.93
Stopień utlenienia:+1, +2
Przewodność elektryczna:618.4*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):10.50 /cm3
Temperatura topnienia:961 °C (1234 K)
Temperatura wrzenia:2163 °C (2436 K)
Molowa pojemność cieplna:25.35 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:11.1 kJ/mol
Ciepło parowania:250.58 kJ/mol
Przewodność cieplna:429 W/(m*K)
Opis

Srebro jest jasnym metalem, mało aktywnym chemicznie. Wykazuje dobrą ciągliwość i kowalność, jest też bardzo dobrym przewodnikiem elektryczności i ciepła.
Właściwości chemiczne

Srebro jest metalem średnio aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje, natomiast powoli reaguje z zawartym w powietrzu siarkowodorem pokrywając się ciemną warstwą siarczku. Srebro łatwo reaguje z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki. Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Metal ten ulega działaniu kwasu azotowego. Srebro występuje na +1 stopniu utlenienia. Tlenek srebra (I) Ag2O wykazuje charakter amfoteryczny.
Zastosowanie

Srebro stosuje się w wyrobach jubilerskich. Jest stosowane także jako dodatek stopowy - zwiększa twardość i wytrzymałość stopu. Ze względu na dobre przewodnictwo stosowane jest w przemyśle elektronicznym. Związki srebra stosowane są w fotografii do produkcji błon światłoczułych. Niektóre związki tego metalu mają właściwości bakteriobójcze.
Występowanie

Srebro jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerałów: argentytu Ag2S, pirargirytu Ag3SbS3 i chlorargirytu AgCl. Rzadko występuje w postaci rodzimej - częściej stanowi zanieczyszczenie rud ołowiu i miedzi. Największe złoża srebra znajdują się w Peru i Norwegii. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 71 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: znana od starożytności
Pochodzenia nazwy: Od łacińskiego "argentum" oznaczającego "jasny, biały"

Pierwsze wzmianki o wydobyciu srebra pochodzą z 2500 roku przed naszą erą z Azji Mniejszej.: © 2005 : Site map : ^^^