start jezyki
Skand Sc

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Scandium Scandium III B 4 21 44.95591 ciało stałe 1s22s22p63s23p64s23d1

Liczba elektronów:21
Liczba neutronów:24
Liczba protonów:21
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.20, 1.3
Stopień utlenienia:+3
Przewodność elektryczna:18.2*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):2.99 g/cm3
Temperatura topnienia:1545 °C, 1818 K
Temperatura wrzenia:2750 °C, 3023 K
Ciepło topnienia:14 kJ/mol
Ciepło parowania:314.2 kJ/mol
Przewodność cieplna:21.9 W/(m*K)
Opis

Skand jest srebrzystobiałym, lekkim metalem. Jest pierwszym pierwiastkiem należącym do grupy III - skandowców. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.
Właściwości chemiczne

Skand jest średnio aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się żółtawą warstwą tlenków. Reaguje z rozcieńczonymi kwasami i wodą. Tlenek skandu Sc2O3 ma właściwości amfoteryczne. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3.
Zastosowanie

Skand nie znalazł szerokiego zastosowania. Jest cennym materiałem wykorzystywanym w konstrukcjach lotniczych ze względu na lekkość i wysoką temperaturę topnienia. W stopach z magnezem stosowany jest jako filtr neutronów w reaktorach.
Występowanie

Skand w skorupie ziemskiej zajmuje 40 miejsce pod względem rozpowszechnienia (procenty wagowe). Jest to pierwiastek należący do grupy pierwiastków ziem rzadkich. Towarzyszy zwykle lantanowcom - tworzy też własne minerały - thortweityt Sc2Si2O7 i kolbeckit ScPO4*2 H2O.
Ciekawostki
Odkryty przez: Lars Nilson
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1879

Pochodzenia nazwy: Nazwany na cześć Skandynawii.: © 2005 : Site map : ^^^