start jezyki
Siarka S

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Sulfur Sulfur VI A 3 16 32.066 ciało stałe 1s22s22p63s23p4

Liczba elektronów:16
Liczba neutronów:16
Liczba protonów:16
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.44, 2.58
Stopień utlenienia:-2, +2, +4, +6
Przewodność elektryczna:1* 105 1/(*m)
Gęstość (293 K):2.07 g/cm3
Temperatura topnienia:115.36°C, 388.51 K
Temperatura wrzenia:444.75°C, 717.90 K
Molowa pojemność cieplna:0.27 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:1.7175 kJ/mol
Przewodność cieplna:22.69 W/(mol*K)
Opis

Siarka jest żółtym ciałem stałym o tłustym połysku. Jest niemetalem. Występuje w postaci kilku odmian alotropowych, z których najbardziej znane to siarka rombowa i jednoskośna. Siarka gazowa występuje w postaci cząsteczek wieloatomowych.
Właściwości chemiczne

Siarka reaguje z wodorem tworząc siarkowodór H2S. Z fluorowcami tworzy odpowiednie halogenki, np. SF4, SCl4,S2Cl2, SBr4 i S2Br2. W reakcji z metalami tworzy siarczki. Spala się w tlenie dając dwutlenek SO2. W reakcji jonów cyjankowych CN- z siarką powstają jony tiocyjanianowe SCN-.
Zastosowanie

Siarkę przede wszystkim przerabia się na kwas siarkowy. Używana jest ponadto do wulkanizacji kauczuku, w przemyśle barwnikowym i farmaceutycznym, tworzyw sztucznych i środków ochrony roślin.
Występowanie

Siarka jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci rodzimej i licznych związków (siarczki i siarczany). Duże złoża siarki występują w USA, Meksyku, Iraku i w okolicach Tarnobrzega. Siarka pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 16 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: znana od starożytności
Pochodzenia nazwy: od łacińskiego "sulfur" oznaczającego "kamień piekielny"

W starożytności siarki używano do dezynfekcji naczyń i pomieszczeń a także niszczenia szkodników roślin.: © 2005 : Site map : ^^^