start jezyki
Selen Se

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Selenium Selenium VI A 4 34 78.96 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p4


Liczba elektronów:34
Liczba neutronów:45
Liczba protonów:34
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.48, 2.55
Stopień utlenienia:-2, +4, +6
Przewodność elektryczna:1*10-8 1/(*m)
Gęstość (293 K): 4.79 g/cm3
Temperatura topnienia:221°C, 494 K
Temperatura wrzenia:685°C, 958 K
Ciepło topnienia:6.694 kJ/mol
Ciepło parowania:37.7 kJ/mol
Przewodność cieplna:2.0 W/(m*K)
Opis

Selen jest ciałem stałym, niemetalem. Występuje w kilku odmianach alotropowych.
Właściwości chemiczne

Selen reaguje z wodorem tworząc selenowodór H2Se. Z fluorowcami tworzy odpowiednie halogenki, np. SeF4, SeCl4,Se2Cl2, SeBr4 i Se2Br2. Z aktywnymi metalami tworzy selenki. Spala się w tlenie dając dwutlenek SeO2. Reaguje z roztworami cyjanków tworząc selenocyjaniany SeCN-. Selen rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym.
Zastosowanie

Selen używa się do produkcji fotokomórek, w kserografii, do barwienia szkła oraz do wyrobu farb świecących. Selen wykorzystuje się także do budowy prostowników i w metalurgii.
Występowanie

Selen jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Często towarzyszy siarce. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 55 miejsce (procenty wagowe).

Ciekawostki
Odkryty przez: Jons Berzelius
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1817

Pochodzenia nazwy: od greckiego "Selene" oznaczającego "księżyc".: © 2005 : Site map : ^^^