start jezyki
Ruten Ru

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Ruthenium Ruthenium VIII (8) 5 44 101.07 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d7


Liczba elektronów:44
Liczba neutronów:57
Liczba protonów:44
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.42, 2.2
Stopień utlenienia:+2, +3, +4, +6, +8
Przewodność elektryczna:149.3*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):12.37 g/dm3
Temperatura topnienia:2250°C, 2523 K
Temperatura wrzenia:3900°C, 4173 K
Ciepło właściwe:24.1 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:26 kJ/mol11
Ciepło parowania:595 kJ/mol
Przewodność cieplna:117 W/(m*K)
Opis

Ruten jest srebrzystoszary metalem należącym obok rodu i palladu do grupy platynowców lekkich (rutenowce). Jest metalem szlachetnym o bardzo małej reaktywności chemicznej. Substancja ta jest bardzo twarda a jednocześnie krucha. Najwyższy stopień utlenienia rutenu wynosi +8.
Właściwości chemiczne

Ruten jest metalem bardzo mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Reaguje po ogrzaniu z siarką, fosforem, fluorem i chlorem . Z powietrzem nie reaguje nawet po ogrzaniu do temperatury czerwonego żaru. Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Nie ulega działaniu kwasu azotowego, nie reaguje też z wodą królewską. Prawie zawsze tworzy związki kompleksowe. Metal ten występuje na +2, +3, +4, +6 i +8 stopniu utlenienia. Tlenek rutenu (IV) RuO2 wykazuje charakter kwasowy.
Zastosowanie

Ruten znalazł zastosowanie przede wszystkim w przemyśle metalurgicznym. Dodatek tego metalu nadaje stopom twardość i wytrzymałość. Stop rutenu i molibdenu jest nadprzewodnikiem. Metal ten wykorzystuje się też do produkcji końcówek wiecznych piór.
Występowanie

Ruten jest bardzo rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Można go spotkać w stanie wolnym głównie w rudach innych platynowców oraz w rudach siarczkowych żelaza, chromu i niklu. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 72 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Karl Klaus
Miejsce odkrycia: Rosja
Rok odkrycia: 1844
Pochodzenie nazwy: Od łacińskiego "Ruthenia" - nazwy Rosji

Ruten odkryto jako domieszkę do surowej platyny.: © 2005 : Site map : ^^^