start jezyki
Potas K

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Potassium Kalium IA 4 19 39,0983 ciało stałe 1s22s22p63s23p64s1

Liczba elektronów:19
Liczba neutronów:20
Liczba protonów:19
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):0.91,0.82
Stopień utlenienia:+1
Przewodność elektryczna:139*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):0.862 g/cm3
Temperatura topnienia:63.35°C, 336.50 K
Temperatura wrzenia:759°C, 1032 K
Ciepło właściwe:29.60 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:2.32 kJ/mol
Ciepło parowania:79.87 kJ/mol
Przewodność cieplna:102 W/(m*K)
Opis

Potas jest lekkim metalem, bardzo aktywnym chemicznie (aktywniejszym niż sód) - na powietrzu bardzo szybko pokrywa się warstewką wodorotlenku. Jest bardzo miękki - łatwo daje się kroić nożem. Sole potasu barwią płomień palnika gazowego na kolor fioletowy. Rozpuszcza się w ciekłym amoniaku tworząc niebieski roztwór.
Właściwości chemiczne

Potas wykazuje bardzo dużą aktywność chemiczną - na powietrzu w kilka sekund pokrywa się warstwą wodorotlenku. W związkach występuje wyłącznie na stopniu utlenienia +1. Bardzo energicznie reaguje z wodą tworząc wodorotlenek KOH i łatwo wypiera wodór z alkoholi tworząc alkoholany np. C2H5OK. Rozpuszcza się energicznie w kwasach. Reaguje energicznie ze wszystkimi fluorowcami dając odpowiednie halogenki. Ogrzewany z wodorem tworzy wodorek KH. Potas redukuje większość tlenków metali do wolnych metali.
Zastosowanie

Ze względu na dużą reaktywność potas znajduje tylko niewielkie zastosowanie w przemyśle. W stopie z sodem stosuje się go do chłodzenia reaktorów atomowych.
Występowanie

Potas zajmuje ósme miejsce pod względem rozpowszechnienia w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (procenty wagowe). Występuje wyłącznie w postaci związków. Woda morska zawiera średnio 0.06% chlorku potasu co odpowiada 388 grama K w 1000 kilogramach tej wody. W przyrodzie występuje w postaci minerałów, z których najważniejszymi są : sylwinit - KCl, ortoklaz K[AlSi3O8] i leucyt K[AlSi3O6]. Wchodzi on też w skład licznych minerałów krzemianowych - tworzących pospolite skały. Zawartość potasu we wszechświecie szacuje się na 0.0004% wagowego, natomiast w organizmie człowieka występuje 0.22% tego pierwiastka.
Ciekawostki
Odkryty przez: Humphrey Davy
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1807
Pochodzenia nazwy: Od arabskiego "al-kali" oznaczającego sodę

W 1807 roku H. Davy wydzielił potas w stanie wolnym w procesie elektrolizy wodorotlenku potasu. Symbol K wywodzi się od łacińskiej nazwy "kalium", pochodzącej od arabskiego "al-kali" - określającego w okresie alchemii sodę.: © 2005 : Site map : ^^^