start jezyki
Pallad Pd

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Palladium Palladium VIII (10) 5 46 106.42 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p64d10


Liczba elektronów:46
Liczba neutronów:60
Liczba protonów:46
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.35, 2.2
Stopień utlenienia:+2, +4
Przewodność elektryczna:93.4* 105 1/(*m)
Gęstość (293 K):12.02 g/dm3
Temperatura topnienia:1552°C, 1825 K
Temperatura wrzenia:2964°C, 3237 K
Ciepło właściwe:26.0 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:18 kJ/mol
Ciepło parowania:357 kJ/mol
Przewodność cieplna:71.8 W/(m*K)
Opis

Pallad jest srebrzystoszarym metalem należącym obok rutenu i rodu do grupy platynowców lekkich (rutenowce). Jest metalem szlachetnym o bardzo małej reaktywności chemicznej. Substancja ta jest twardsza niż miedź i srebro a jednocześnie krucha. Najwyższy stopień utlenienia palladu wynosi +4. Pallad charakteryzuje się wysoką zdolnością rozpuszczania wodoru - w jednej objętości tego metalu rozpuszcza się 350-850 objętości wodoru.
Właściwości chemiczne

Pallad jest metalem bardzo mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Reaguje po ogrzaniu z siarką, fosforem, fluorem i chlorem . Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje, ogrzany do temperatury czerwonego żaru łatwo tworzy tlenek PdO2 . Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Ulega działaniu kwasu azotowego i reaguje z wodą królewską. Prawie zawsze tworzy związki kompleksowe. Metal ten występuje na +2 i +4 stopniu utlenienia. Tlenek palladu (IV) PdO2 wykazuje charakter amfoteryczny.
Zastosowanie

Pallad stosuje się jako bardzo dobry katalizator w wielu procesach chemicznych. Służy też jako filtr do oczyszczania wodoru. Stop złota z palladem to tzw. białe złoto.
Występowanie

Pallad jest bardzo rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Można go spotkać w stanie wolnym głównie w rudach innych platynowców oraz w rudach siarczkowych niklu. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 70 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: William Wollaston
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1803
Pochodzenie nazwy: Od greckiej bogini Pallas

Pallad odkryto razem z rodem jako łatwo rozpuszczalna w stężonym kwasie azotowym domieszka do surowej platyny.: © 2005 : Site map : ^^^