start jezyki
Niob Nb

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Nioibium Niobium VB (5) 5 41 92.90638 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d4


Liczba elektronów:41
Liczba neutronów:52
Liczba protonów:41
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.23, 1.6
Stopień utlenienia:+2, +3, +5
Przewodność elektryczna:71.4*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):8.57 g/cm3
Temperatura topnienia:2468°C, 2741 K
Temperatura wrzenia:4742°C, 5015 K
Ciepło topnienia:31 kJ/mol
Ciepło parowania:682 kJ/mol
Przewodność cieplna:53.7 W/(m*K)
Opis

Niob jest srebrnoszarym metalem o dużej twardości, ciągliwym, o wysokiej temperaturze topnienia. Jest on dość mało aktywny chemicznie. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.
Właściwości chemiczne

Niob jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem (tworząc pięciotlenek niobu Nb2O5), wodorem, azotem, węglem i parą wodną. W temperaturze pokojowej niob odporny jest na działanie kwasu solnego i siarkowego. Reaguje z kwasem fluorowodorowym. Niob nie ulega działaniu roztworów mocnych zasad. Dopiero stapiany z wodorotlenkami litowców powoduje wydzielenie z nich wodoru i utworzenie niobianów. Metal ten występuje na +2, +3 i +5 stopniu utlenienia. Tlenek Nb2O5 jest amfoteryczny.
Zastosowanie

Niob stosuje się jako dodatek uszlachetniający do stali nadając jej wytrzymałość na działanie wysokich temperatur i odporność na korozję. Stosowany jest w chirurgii do łączenia złamanych kości i wypełniania ubytków. Węglik niobu NbC ma dużą twardość i jest stosowany jako materiał ścierny.
Występowanie

Niob jest dość rzadkim pierwiastkiem w przyrodzie, często towarzyszy złożom tantalu. Najważniejsze jego minerały to: kolumbit (Fe, Mn)Nb2O6, samarskit (Y, U, Ca)(Nb, Fe3+)2(O, OH)5. Niob zajmuje pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 59 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Charles Hatchet
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1801
Pochodzenia nazwy: Od Niobe - córki mitycznego greckiego króla Tantala: © 2005 : Site map : ^^^