start jezyki
Neon Ne

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Neon Neon VIIIA 2 10 20.1797 gaz 1s22s22p6

Liczba elektronów:10
Liczba neutronów:10
Liczba protonów:10
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):4.84, --
Stopień utlenienia:0
Gęstość (293 K):0.000901 g/cm3
Temperatura topnienia: :-248.6 °C (24.549994 K)
Temperatura wrzenia:-246.1 °C (27.049994 K)
Ciepło właściwe:0.904 J/gK
Ciepło parowania:1.7326 kJ/mol
Przewodność cieplna:0.000493 W/(cm*K)
Opis

Neon jest bezbarwnym, pozbawionym zapachu i smaku, biernym chemicznie gazem. Należy on do grupy helowców (gazów szlachetnych).
Właściwości chemiczne

Neon jest pierwiastkiem biernym chemicznie. Znane są jego niestabilne połączenia (klatraty) z wodą, toluenem i fenolem. Za pomocą metod spektrometrii masowej udało się zidentyfikować jony: Ne+, (NeAr)+, (NeH)+ i (HeNe)+.
Zastosowanie

Neon stosowany jest w lampach jarzeniowych dla uzyskania czerwono-pomarańczowego światła. Lampy napełnione neonem stosuje się w reklamach świetlnych, do wykrywania wysokiego napięcia, jako lampy kineskopowe w odbiornikach telewizyjnych. Ciekły neon jest produktem dostępnym w handlu i znajduje szerokie zastosowanie jako wydajne i zarazem ekonomiczne chłodziwo. Jego zdolność chłodząca jest 40 razy większa (na jednostkę objętości) od ciekłego helu i 3 razy większa od ciekłego wodoru.
Występowanie

Neon jest we Wszechświecie bardziej rozpowszechniony niż krzem - na 1000 atomów krzemu przypada 86000 atomów neonu. Na Ziemi ta proporcja wygląda inaczej - na taką samą ilość atomów krzemu przypada tylko 0.008 atomu neonu. Zawartość neonu w powietrzu wynosi 0.00161% objętościowych.
Ciekawostki
Odkryty przez: William Ramsey, Morris W. Travers
Miejsce odkrycia: Londyn, Anglia
Rok odkrycia: 1898
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "neos" oznaczającego "nowy".: © 2005 : Site map : ^^^