start jezyki
Molibden Mo

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Molybdenum Molibdeanum VIB (6) 5 42 95.94 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d5


Liczba elektronów:42
Liczba neutronów:110
Liczba protonów:42
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.30, 2.16
Stopień utlenienia:+2, +3, +4, +5, +6
Przewodność elektryczna:183.1*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):9.4 g/cm3
Temperatura topnienia:2617°C, 2890 K
Temperatura wrzenia:4612°C, 4885 K
Ciepło topnienia:40 kJ/mol
Ciepło parowania:598 kJ/mol
Przewodność cieplna:138 W/(m*K)
Opis

Molibden jest stalowoszarym metalem przejściowym należącym do 6 grupy układu okresowego. Charakteryzuje się małą ściśliwością, dużą wytrzymałością mechaniczną i twardością. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. Jest paramagnetykiem.
Właściwości chemiczne

Molibden jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje zaś silnie podgrzany pokrywa się warstwą tlenku. Łatwo rozpuszcza się w kwasie siarkowym i solnym po podgrzaniu. Łatwo ulega pasywacji w reakcji z kwasem azotowym (V). W małym stopniu ulega działaniu wody królewskiej. Metal ten występuje na +2, +3, +4 i +6 stopniu utlenienia. Tlenek molibdenu (VI) MoO3 wykazuje charakter kwasowy natomiast tlenek molibdenu (IV) wykazuje charakter zasadowy.
Zastosowanie

Molibden stosuje się jako dodatek do stopów z żelazem - poprawia on twardość i ciągliwość stali. Używany jest także jako wspornik drutu wolframowego w żarówkach. Siarczek molibdenu MoS2 jest doskonałym smarem łożyskowym dla układów pracujących pod dużymi obciążeniami i w wysokiej temperaturze.
Występowanie

Molibden jest dość często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie z rudami miedzi w postaci siarczku molibdenu (IV) MoS2. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 36 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Carl Wilhelm Scheele
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1778
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "molubdos" oznaczającego "ołów"

C.W. Scheele otrzymał tlenek molibdenu (VI) MoO3 działając kwasem azotowym na molibdenit MoS2. Czysty metal otrzymał P. J. Hielm w 1782 roku.: © 2005 : Site map : ^^^