start jezyki
Miedź Cu

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Copper Cuprum I B 4 29 63.546 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s13d10


Liczba elektronów:29
Liczba neutronów:35
Liczba protonów:29
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.75, 1.9
Stopień utlenienia:+1, +2
Przewodność elektryczna:584.8 * 105 1/(*m)
Gęstość (293 K):8.96 g/cm3
Temperatura topnienia:1084 °C (1357 K)
Temperatura wrzenia:2567 °C (2840 K)
Ciepło topnienia:13.0 kJ/mol
Ciepło parowania:300.03 kJ/mol
Przewodność cieplna:401 W (m*K)
Opis

Miedź jest jasnym metalem, mało aktywnym chemicznie. Wykazuje dobrą ciągliwość i kowalność, jest też bardzo dobrym przewodnikiem elektryczności i ciepła.
Właściwości chemiczne

Miedź jest metalem średnio aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Z powietrzem w temperaturze pokojowej reaguje powoli pokrywając się cienką warstwą czerwonego Cu2O. W obecności wilgoci i CO2 tworzy się zielona warstwa zasadowych węglanów, chroniąca miedź przed dalszym działaniem innych czynników. Miedź łatwo reaguje z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki. Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Metal ten ulega działaniu kwasu azotowego. Miedź występuje na +1 i +2 stopniu utlenienia. Tlenek miedzi (II) CuO wykazuje charakter amfoteryczny.
Zastosowanie

Miedź jest stosowana do produkcji przewodów elektrycznych i stopów (brąz, mosiądz, i innych) oraz do produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych i do impregnacji drewna. W przemyśle chemicznym jest ważnym katalizatorem.
Występowanie

Miedź jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerałów: chalkozynu Cu2S, kowelinu CuS, chalkopirytu CuFeS2 i kuprytu Cu2O. Bogate złoża rud miedzi występują w Chile, USA, Rosji i w Polsce (w rejonie Lubina i Głogowa oraz Bolesławca i Złotoryi). Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 24 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: znane od starożytności
Pochodzenia nazwy: Od wyspy Cypr - słynącej w starożytności z kopalni miedzi

Miedź znana była już w czasach prehistorycznych. Była prawdopodobnie pierwszym metalem wykorzystywanym przez ludzi.: © 2005 : Site map : ^^^