start jezyki
Magnez Mg

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Magnesium Magnesium II A 3 12 24.305 ciało stałe 1s22s22p63s2

Liczba elektronów:12
Liczba neutronów:12
Liczba protonów:12
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.23, 1.31
Stopień utlenienia:+2
Przewodność elektryczna:226.2*105 1/(m*)
Gęstość (293 K):1.738 g/cm3
Temperatura topnienia:804 °C, 1077 K
Temperatura wrzenia:3470 °C, 3743 K1
CMolowa pojemność cieplna:24.90 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:8.5 kJ/mol
Ciepło parowania:127.4 kJ/mol
Przewodność cieplna:156 W/(m*K)
Opis

Magnez jest miękkim metalem o jasnoszarej barwie. Tworzy heksagonalną sieć przestrzenną o najgęstszym upakowaniu atomów. Jest pierwiastkiem dość pospolitym w przyrodzie. Wykazuje on właściwości diamagnetyczne.
Właściwości chemiczne

Magnez jest średnio aktywny chemicznie. Na powietrzu w temperaturze pokojowej pokrywa się warstewką tlenku. Metal ten nie ulega działaniu wody ponieważ na powierzchni tworzy się cienka warstewka ochronna wodorotlenku magnezu Mg(OH)2. Jest on silnym reduktorem - wykazuje duże powinowactwo do tlenu. Z azotem tworzy azotek Mg3N2 w temperaturze 1300 K. Reaguje na gorąco z fluorowcami, tworząc odpowiednie halogenki. Sproszkowany magnez spala się w parach siarki, tworząc siarczek MgS. Magnez ulega na zimno działaniu rozcieńczonych kwasów. Magnez jest odporny na działanie zasad.
Zastosowanie

Zastosowania praktyczne mają przede wszystkim stopy magnezu z Al, Mn, Zn, Ce, Zr i Tl. Są one odporne na korozję i są lekkie dzięki czemu można je wykorzystać w przemyśle lotniczym i rakietowym. Magnez stosuje się też jako materiał konstrukcyjny do wyrobu wanien elektrolitycznych, w których otrzymuje się fluor. Metal ten używa się do produkcji ogni sztucznych i do procesów redukcji tlenków.
Występowanie

Magnez jest dość rozpowszechnionym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej - zajmuje pod tym względem szóste miejsce (2.76% wagowych). Tysiąc kilogramów wody morskiej zawiera 1.297 kg magnezu. Występuje głównie w postaci minerałów: magnezytu MgCO3 i dolomitu CaMg(CO3)2, także w złożach soli w postaci kizerytuMgSO4*H2O i biszofitu MgCl2*6H2O. Magnez występuje też w postaci minerałów krzemianowych - talku i azbestu. Zawartość magnezu w organizmie człowieka wynosi 0.04% wagowego.
Ciekawostki
Odkryty przez: Humphrey Davy
Miejsce odkrycia: Anglia
Rok odkrycia: 1808
Pochodzenia nazwy: Od nazwy starożytnego miasta "Magnesia" w Azji Mniejszej.

Metal ten został otrzymany na drodze elektrolitycznej z tlenku magnezu (tzw. "magnesia alba").: © 2005 : Site map : ^^^