start jezyki
Krzem Si

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Silicon Silicium IV A 3 14 28.0855 ciało stałe 1s22s22p63s23p2

Liczba elektronów:14
Liczba neutronów:14
Liczba protonów:14
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.74, 1.9
Stopień utlenienia:+2, +4
Przewodność elektryczna:2.5 1/(*m)
Gęstość (293 K): 2.33 g/cm3
Temperatura topnienia:1410°C, 1683 K
Temperatura wrzenia:2355°C, 2628 K
Ciepło topnienia:50.55 kJ/mol
Ciepło parowania:284.22 kJ/mol
Przewodność cieplna:148 W/(m*K)
Opis

Krzem jest niemetalem o metalicznym połysku. Wykazuje on właściwości półprzewodnikowe. Tworzy czarne, ośmiościenne kryształy. Jest dość bierny chemicznie.
Właściwości chemiczne

W temperaturze pokojowej krzem reaguje tylko z fluorem tworząc czterofluorek SiF4. W temperaturze 700-800 K reaguje z pozostałymi fluorowcami. Z tlenem i azotem reaguje w temperaturach ok. 1000 K tworząc tlenek SiO2 i azotek Si3N4. W temperaturach powyżej 2300 K reaguje z węglem i borem tworząc węglik SiC i borek SiB3. W wysokich temperaturach reaguje też z metalami tworząc krzemki np. Mg2Si. Krzem nie reaguje z wodą i kwasami. W roztworach zasad krzem rozpuszcza się z wydzieleniem wodoru:
Si +2NaOH + H2O Na2SiO3 + 2H2
Zastosowanie

Krzem stosuje się przede wszystkim jako dodatek stopowy poprawiający własności kwasoodporne stali. Stopy krzemu z glinem używane są do odlewów. Czysty krzem stosowany jest w elektronice do wyrobu elementów półprzewodnikowych.
Występowanie

Krzem jest bardzo często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci krzemianów i glinokrzemianów jak i w postaci tlenku SiO2. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 2 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Jons Berzelius
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1823
Pochodzenia nazwy: od łacińskiego słowa "silex" oznaczającego "krzemień"

Krzem został otrzymany z krzemionki, SiO2 przez podziałanie na nią kwasem fluorowodorowym uzyskując czterofluorek krzemu SiF4. Otrzymany związek zredukowano metalicznym potasem otrzymując wolny krzem.: © 2005 : Site map : ^^^