start jezyki
Krypton Kr

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Krypton Krypton VIIIA 4 36 83.8 gaz

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p6


Liczba elektronów:36
Liczba neutronów:48
Liczba protonów:36
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.94, --
Stopień utlenienia:0,+2
Gęstość (293 K):0.003708 g/cm3
Temperatura topnienia:-157.2 °C, 115.950005 K
Temperatura wrzenia:-153.4 °C, 119.75001 K
Ciepło właściwe:0.248 J/(g*K)
Ciepło tworzenia:1.638 kJ/mol
Przewodność cieplna:0.0000949 W/(cm*K)
Opis

Krypton jest bezbarwnym i bezwonnym, rzadkim gazem szlachetnym. Charakterystyczną cechą kryptonu jest zielona i pomarańczowa linia występująca w widmie emisyjnym tego pierwiastka.
Właściwości chemiczne

Krypton występujący naturalnie składa się z 6 stabilnych izotopów. Pierwiastek ten jest obojętny chemicznie mniej jednak niż hel, neon czy argon. Tworzy nietrwały hydrat Kr*6H2O oraz klatraty (z hydrochinonem i toluenem). Znane są związki kryptonu z fluorem: KrF2 i KrF4, kwas kryptonowy (H2KrO4) i sól tego kwasu - kryptonian baru (BaKrO4).Zidentyfikowano także następujące jony: ArKr+, KrH+ i KrXe+.
Zastosowanie

Krypton jest stosowany przede wszystkim w produktach oświetleniowych -w mieszaninie z argonem używa się go w lampach fluorescencyjnych. Bardzo istotnym zastosowaniem kryptonu są lampy stroboskopowe używane na pasach startowych lotnisk. Izotop kryptonu 85Kr znalazł zastosowanie w radioanalizie chemicznej i w medycynie (w terapii antynowotworowej). Krypton jest używany także w lampach fotograficznych. Jego zastosowania ograniczone są jego ceną - 1 dm3 tego gazu kosztuje ok. 30 dolarów.
Występowanie

Krypton jest we Wszechświecie mniej rozpowszechniony niż krzem - na 1000 atomów krzemu przypada 513 atomów kryptonu. Na Ziemi ta proporcja wygląda inaczej - na taką samą ilość atomów krzemu przypada tylko 0.00000004 atomu kryptonu. Zawartość tego pierwiastka w powietrzu wynosi 0.000108% objętościowych.
Ciekawostki
Odkryty przez: William Ramsey, Morris W. Travers
Miejsce odkrycia: Wielka Brytania
Rok odkrycia: 1898
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "kryptos" znaczącego "ukryty".

Ramsay and Travers wykryli krypton w fazie argonowej pozostałej po odparowaniu dużej ilości ciekłego powietrza. W 1960 roku zdefiniowano podstawową jednostkę długości - metr - jako długość równą 1650763.73 długości fali w próżni promieniowania odpowiadającego przejściu między poziomami 2p10 a 5d5 atomu 86Kr (linia pomarańczowa). W październiku 1983 roku metr został zdefiniowany jako droga, którą przebywa światło słoneczne w próżni w czasie 1/299,792,458 części sekundy.: © 2005 : Site map : ^^^