start jezyki
Kadm Cd

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Cadmium Cadmium II B (12) 5 48 112.411 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d10


Liczba elektronów:48
Liczba neutronów:64
Liczba protonów:48
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.46, 1.69
Stopień utlenienia:+2
Przewodność elektryczna:0.138 106 1/(*m)
Gęstość (293 K):8.65 g/dm3
Temperatura topnienia:320.9 °C (594.05 K)
Temperatura wrzenia:765 °C (1038.15 K)
Ciepło właściwe:0.23 J/(mol*K)
Ciepło tworzenia:6.192kJ/mol
Ciepło parowania:99.570 kJ/mol
Przewodność cieplna:0.968 W/(m*K)
Opis

Kadm jest srebrzystobiałym, kowalnym metalem. Na powietrzu pali się jasnym płomieniem dając tlenek kadmu CdO. W temperaturach bliskich zera bezwzględnego wykazuje właściwości nadprzewodzące.
Właściwości chemiczne

Kadm jest dość aktywnym chemicznie metalem o właściwościach podobnych do cynku. Powoli rozpuszcza się w kwasach, nie rozpuszcza się w zasadach. W związkach występuje na +2 stopniu utlenienia. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku CdO (pasywacja). Pod działaniem kwasów tworzy sole kadmowe zawierające jony Cd2+.
Zastosowanie

Kadm daje bardzo dobre powłoki antykorozyjne na innych metalach (lepsze niż powłoki cynkowe), wchodzi w skład łatwo topliwych stopów, stanowi dodatek zwiększający wytrzymałość miedzi - z której wyrabia się przewody telegraficzne, telefoniczne i tramwajowe. Wyrabia się z niego elektrody do ogniw niklowo-kadmowych. Amalgamat kadmu znajduje zastosowanie w dentystyce. Kadm znalazł także zastosowanie w reaktorach atomowych jako materiał do pochłaniania neutronów. Związki kadmu stosuje się jako pigmenty do farb świecących (żółcień kadmowa CdS).
Występowanie

Pierwiastek ten nie występuje w stanie wolnym - znane minerały to: greenockit CdS, otavit CdCO3 i monteponit CdO. Najczęściej towarzyszy rudom cynku. Duże złoża kadmu występują na Śląsku. Pierwiastek ten stanowi 0.00002 % wagowego skorupy ziemskiej i zajmuje 62 miejsce pod względem rozpowszechnienia.
Ciekawostki
Odkryty przez: Fredrich Stromeyer
Miejsce odkrycia: Niemcy
Rok odkrycia: 1817
Pochodzenie nazwy: Od greckiego słowa "kadmeia", którym określano ZnCO3: © 2005 : Site map : ^^^