start jezyki
Itr Y

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Yttrium Yttrium III B (3) 5 39 88.9059 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d1


Liczba elektronów:39
Liczba neutronów:50
Liczba protonów:39
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.11, 1.22
Stopień utlenienia:+3
Przewodność elektryczna:17.2*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):4.47 g/cm3
Temperatura topnienia:1526 °C 1799 K
Temperatura wrzenia:3338 °C 3611 K
Ciepło tworzenia:11.4 kJ/mol
Ciepło topnienia:11.4 kJ/mol
Ciepło parowania:363 kJ/mol
Przewodność cieplna:17.2 W/m*K
Opis

Itr jest ciemnoszarym, lekkim metalem, łatwo poddającym się obróbce mechanicznej. Jest pierwiastkiem należącym do grupy III - skandowców. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.
Właściwości chemiczne

Itr jest średnio aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku a w wyższych temperaturach spala się całkowicie dając tlenek itru Y2O3. Po ogrzaniu reaguje z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi i zasadami. Z wodą na gorąco tworzy wodorotlenek itru Y(OH)3. Po ogrzaniu reaguje z azotem, krzemem, fosforem i fluorowcami. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3 dając związki z reguły dobrze rozpuszczalne w wodzie.
Zastosowanie

Itr jest głównym składnikiem czerwonego luminoforu stosowanego w lampach kineskopowych. Izotop 90Y stosuje się jako znacznik oraz w medycynie do leczenia nowotworów.
Występowanie

Itr w skorupie ziemskiej zajmuje 30 miejsce pod względem rozpowszechnienia (procenty wagowe). Jest to pierwiastek należący do grupy pierwiastków ziem rzadkich. Rzadko występuje w postaci bogatszych złóż - towarzyszy zazwyczaj lantanowcom. Tworzy własny minerał - ksenotym YPO4. Największe zasoby itru występują w Rosji, Norwegii i na Grenlandii.
Ciekawostki
Odkryty przez: Johann Gadolin
Miejsce odkrycia: Finlandia
Rok odkrycia: 1794
Pochodzenia nazwy: Od nazwy szwedzkiego miasta Ytterby

W stanie czystym wolny metal został otrzymany dopiero w 1935 roku przez amerykańskich chemików: Westa i Hopkinsa.: © 2005 : Site map : ^^^