start jezyki
Hafn Hf

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Hafnium Hafnium IV B (4) 6 72 178.49 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d2


Liczba elektronów:72
Liczba neutronów:106
Liczba protonów:72
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.23, 1.3
Stopień utlenienia:+4
Przewodność elektryczna:29.6*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):13.31 g/cm3
Temperatura topnienia:2227°C, 2500 K
Temperatura wrzenia:4603°C, 4876 K
Ciepło topnienia:26 kJ/mol
Ciepło parowania:575 kJ/mol
Przewodność cieplna:23.0 W/(m*K)
Opis

Hafn jest srebrzystobiałym metalem przejściowym należącym do 4 grupy układu okresowego. Charakteryzuje się małą ściśliwością i dużą wytrzymałością mechaniczną. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.
Właściwości chemiczne

Hafn jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z powietrzem reaguje w temperaturze pokojowej pokrywając się pasywującą warstwą dwutlenku hafnu HfO2. Z kwasami mineralnymi reaguje bardzo powoli. Reaguje z kwasem fluorowodorowym, tworząc łatwo rozpuszczalne heksafluorohafniany [HfF6]2-. Hafn pochłania wodór i tlen. Metal ten występuje na +4 stopniu utlenienia.
Zastosowanie

Hafn stosuje się do wyrobu prętów sterujących w reaktorach atomowych ponieważ cechuje go duża zdolność do pochłaniania neutronów. Jest dobrym materiałem na katody lamp elektronowych i włókien żarówek elektrycznych. Dodatek hafnu do stali podwyższa jej żaroodporność.
Występowanie

Hafn jest dość powszechnym pierwiastkiem w przyrodzie - występuje razem z cyrkonem. Nie tworzy własnych minerałów. Zajmuje pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 31 miejsce (procent wagowy).
Ciekawostki
Odkryty przez: Dirk Coster, Georg von Heves
Miejsce odkrycia: Dania
Rok odkrycia: 1923
Pochodzenie nazwy: Od "Hafnia"- łacińskiej nazwy Kopenhagi: © 2005 : Site map : ^^^