start jezyki
German Ge

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Germanium Germanium IV A 4 32 72.61 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p2


Liczba elektronów:32
Liczba neutronów:41
Liczba protonów:32
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.02, 2.01
Stopień utlenienia:+4
Przewodność elektryczna:2.17 1/(*m)
Gęstość (293 K):5.323 g/cm3
Temperatura topnienia:937.4°C, 1210.5 K
Temperatura wrzenia:2830°C, 3103 K
Ciepło topnienia:36.94 kJ/mo
Ciepło parowania:330.9 kJ/mol
Przewodność cieplna:60 W/(m*K)
Opis

German jest jasnoszarym metalem, bardzo kruchym. Wykazuje on właściwości półprzewodnikowe. Kryształy germany wykazują asymetrię przewodnictwa (opór elektryczny zależy od kierunku przepływu prądu w przestrzeni).
Właściwości chemiczne

W temperaturze pokojowej german nie reaguje z powietrzem. Z fluorowcami tworzy czterohalogenki GeX4. German reaguje z kwasami utleniającymi oraz alkalicznym roztworem nadtlenku wodoru tworząc germaniany Na2GeO3.
Zastosowanie

German o wysokiej czystości stosuje się w przemyśle półprzewodnikowym do produkcji diod i tranzystorów.
Występowanie

German jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerałów: argyrodytu 4Ag2S*GeS2 i germanicie 2CuS*GeS2. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 54 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Clemens Winkler
Miejsce odkrycia: Niemcy
Rok odkrycia: 1886
Pochodzenia nazwy: nazwany na cześć Niemiec (Germany)

German odkryto w argyrodycie, minerale siarczkowym srebra.: © 2005 : Site map : ^^^