start jezyki
Gal Ga

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Gallium Gallium III 4 31 69.723 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p1


Liczba elektronów:31
Liczba neutronów:39
Liczba protonów:31
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.82, 1.81
Stopień utlenienia:+3
Przewodność elektryczna:37.0*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):5.907 g/cm3
Temperatura topnienia:29.9°C, 302.9 K
Temperatura wrzenia:2403°C, 2676 K
Ciepło topnienia:5.59 kJ/mol
Ciepło parowania:258.7 kJ/mol
Przewodność cieplna:26.0 W/(m*K)
Opis

Gal jest srebrzystobiałym metalem o niebieskim połysku, lekkim i miękkim. Ma bardzo niską temperaturę topnienia. Występuje w cząsteczkach dwuatomowych Ga2 . W stanie ciekłym zwilża szkło.
Właściwości chemiczne

Gal w temperaturze pokojowej nie ulega działaniu powietrza. Nie ulega działaniu kwasów nieutleniających. Reaguje z kwasem azotowym na gorąco i gorącym, stężonym kwasem siarkowym (redukując go do dwutlenku siarki SO2). Rozpuszcza się w roztworach zasad. W temperaturze pokojowej reaguje z chlorem i bromem tworząc halogenki GaX3 a z jodem, siarką i azotem reaguje w temperaturze czerwonego żaru dając jodek GaI3, siarczek Ga2S3 i azotek GaN.
Zastosowanie

Gal stosuje się do wyrobu termometrów kwarcowych, przeznaczonych do pomiaru wysokich temperatur. Służy on także do produkcji zaworów w automatycznych urządzeniach przeciwpożarowych. W elektronice stosuje się arsenek galu GaAs o właściwościach półprzewodzących. Stopy galu służą do lutowania na zimno.
Występowanie

Gal jest niezbyt często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje w postaci minerału galitu CuGaS2. Towarzyszy rudom cynku w Afryce Południowej. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 45 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Paul Emile Lecoq de Boisbaudran
Miejsce odkrycia: Francja
Rok odkrycia: 1875

Właściwości tego pierwiastka przewidział D. Mendelejew. Został on odkryty w 1875 roku w czasie analizy widma emisyjnego próbek błyszczku cynkowego pochodzącego z Francji.: © 2005 : Site map : ^^^