start jezyki
Cyrkon Zr

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Zyrconium Zirconium IVB (4) 5 40 91.224 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d2


Liczba elektronów:40
Liczba neutronów:51
Liczba protonów:40
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.22, 1.33
Stopień utlenienia:+4
Przewodność elektryczna:23.3*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):6.51 g/cm3
Temperatura topnienia:4377°C, 4650 K
Temperatura wrzenia:3470°C, 3743 K
Ciepło topnienia:16 kJ/mol
Ciepło parowania:58.2 kJ/mol
Przewodność cieplna:22.7 W/(m*K)
Opis

Cyrkon jest srebrzystobiałym metalem przejściowym należącym do 4 grupy układu okresowego. Charakteryzuje się małą ściśliwością i dużą wytrzymałością mechaniczną. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. W niskich temperaturach (bliskich zera bezwzględnego) wykazuje nadprzewodnictwo. Jest paramagnetykiem.
Właściwości chemiczne

Cyrkon jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z powietrzem reaguje w temperaturze pokojowej pokrywając się pasywującą warstwą dwutlenku cyrkonu ZrO2. Powoli reaguje z kwasami mineralnymi. Reaguje z kwasem fluorowodorowym, tworząc łatwo rozpuszczalne heksafluorocyrkoniany [ZrF6]2-. Cyrkon pochłania wodór i tlen. Metal ten występuje na +3 i +4 stopniu utlenienia.
Zastosowanie

Cyrkon wykorzystuje się do konstrukcji osłon reaktorów atomowych. Jest on też cennym dodatkiem stopowym - nadającym twardość i ciągliwość. Cyrkon służy również do wykonywania elementów lamp rtęciowych oraz lamp z włóknem cyrkonowym, dających światło zbliżone do słonecznego. Dwutlenek cyrkonu ZrO2 stosuje się do sporządzania szlachetnej ceramiki żaroodpornej.
Występowanie

Cyrkon jest dość powszechnym pierwiastkiem w naturze ale występuje w małych stężeniach. Najważniejsze jego minerały to: cyrkon ZrSiO4 i baddeleit ZrO2. Bogate złoża rud cyrkonu (zawierające do 3% hafnu) znajdują się w Australii, Rosji i Brazylii. Zajmuje pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 19 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Martin Klaproth
Miejsce odkrycia: Niemcy
Rok odkrycia: 1789
Pochodzenia nazwy: Od perskiego słowa "zargun" - "podobny do złota", określającego minerał cyrkon ZrSiO4: © 2005 : Site map : ^^^