start jezyki
Cyna Sn

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Tin Stannum IV A (14) 5 50 118.71 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p2


Liczba elektronów:50
Liczba neutronów:69
Liczba protonów:50
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.72, 1.69
Stopień utlenienia:+2, +4
Przewodność elektryczna:82.6*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):7.31 g/dm3
Temperatura topnienia:232.06°C, 505.21 K
Temperatura wrzenia:2270°C, 2543 K
Ciepło właściwe:111
Ciepło topnienia:7.029 kJ/mol
Ciepło parowania:295.8 kJ/mol
Przewodność cieplna:66.6 W/(m*K)
Opis

Cyna jest srebrzystobiałym metalem o niskiej temperaturze topnienia. Tworzy trzy odmiany alotropowe.
Właściwości chemiczne

W temperaturze pokojowej cyna nie reaguje z powietrzem. W temperaturze topnienia cyna tworzy z tlenem z powietrza dwutlenek SnO2. W temperaturze białego żaru metal ten spala się w powietrzu oślepiającym płomieniem. Cyna jest odporna na działanie wody oraz słabych kwasów. Po ogrzaniu rozpuszcza się w kwasie solnym tworząc chlorek SnCl2. Rozpuszcza się też w gorących roztworach mocnych zasad tworząc jon sześciohydroksycynianowy:
Sn + 2OH- + 4H2O -> [Sn(OH)4]2-- + 2H2
Cyna reaguje z fluorowcami tworząc odpowiednie halogenki SnX4. W wyższych temperaturach reaguje z siarką i fosforem.
Zastosowanie

Cynę używa się do pokrywania ochronnego blachy żelaznej i miedzianej. Duże znaczenie mają brązy - stopy cyny z miedzią oraz stopy z ołowiem o niskiej temperaturze topnienia stosowane jako stopy lutownicze.
Występowanie

Główną rudą cyny jest jej tlenek SnO2 (kasyteryt) występujący w Boliwii i Brazylii. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 28 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: znana od starożytności
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego "stannum".

Cynę znano już w epoce brązu, kiedy zaczęto stapiać miedź z tym metalem. Do IV wieku naszej ery cynę uważano jako białą odmianę ołowiu.: © 2005 : Site map : ^^^