start jezyki
Chrom Cr

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Chromium Chromium VI B 4 24 51.9961 ciało stałe 1s22s22p63s23p64s13d5

Liczba elektronów:24
Liczba neutronów:28
Liczba protonów:24
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.56, 1.66
Stopień utlenienia:+2, +3, +6
Przewodność elektryczna:79.4*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):7.19 g/cm3
Temperatura topnienia:1857°C, 2130 K
Temperatura wrzenia:2672°C, 2945 K
Molowa pojemność cieplna:23.5 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:21 kJ/mol
Ciepło parowania:344.3 kJ/mol
Przewodność cieplna:93.8 W/(m*K)
Opis

Chrom jest stalowoszarym metalem przejściowym należącym do 6 grupy układu okresowego. Charakteryzuje się małą ściśliwością, dużą wytrzymałością mechaniczną i twardością. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. Jest paramagnetykiem.
Właściwości chemiczne

Chrom jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje - silnie podgrzany pokrywa się warstwą tlenku. Łatwo rozpuszcza się w kwasie siarkowym i solnym już na zimno. Łatwo ulega pasywacji w reakcji z kwasem azotowym (V). W małym stopniu ulega działaniu wody królewskiej. Metal ten występuje na +2, +3 i +6 stopniu utlenienia. Tlenek chromu (III) Cr2O3 wykazuje charakter amfoteryczny.
Zastosowanie

Chrom znalazł szereg zastosowań:

  • służy do chromowania czyli elektrolitycznego pokrywania metali mniej szlachetnych cienką warstwą chromu.Wcześniej przedmiot musi być poddany niklowaniu ponieważ chrom dobrze przylega tylko do niklu.
  • Jest dodatkiem stopowym do stali - zwiększa jej wytrzymałość na temperaturę i korozję, zwiększa też twardość i wytrzymałość mechaniczną. Stale chromowe (nierdzewne) służą do konstrukcji reaktorów chemicznych.
  • Barwne związki chromu stosuje się jako pigmenty (np. PbCrO4 - żółcień chromowa)
  • Związki chromu stosuje się także w garbarstwie, fotografii i chemii analitycznej
Występowanie

Chrom jest dość często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie jako ruda zwana chromitem FeCr2O4. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 18 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Louis Vauquelin
Miejsce odkrycia: Francja
Rok odkrycia: 1797
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "chroma" oznaczającego "kolor"

Chrom został odkryty w minerale krokoicie. Nazwa wywodzi się od związków, którym chrom na różnych stopniach utlenienia nadaje różne barwy. Wolny metal otrzymał w 1854 roku Bunsen przez elektrolizę wodnego roztworu chlorku chromu (II) CrCl2.: © 2005 : Site map : ^^^