start jezyki
Chlor Cl

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Chlorine Chlorum VII A 3 17 35.4527 gaz 1s22s22p63s23p5

Liczba elektronów:17
Liczba neutronów:18
Liczba protonów:17
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.83, 3.16
Stopień utlenienia:-1, +1, +3, +5, +7
Gęstość (293 K):3.214 g/dm3
Temperatura topnienia:-100.84°C, 172.16 K
Temperatura wrzenia:-33.9°C, 239 K
Molowa pojemność cieplna:33.93 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:3.203 kJ/mol
Ciepło parowania:10.2 kJ/mol
Przewodność cieplna:0.089 W/(m*K)
Opis

Chlor jest gazem o charakterystycznej barwie i zapachu. Jest bardzo aktywny chemicznie, tworzy związki z prawie wszystkimi substancjami. Występuje w cząsteczkach dwuatomowych.
Właściwości chemiczne

Chlor jest bardzo aktywny chemicznie. Nie tworzy związków tylko z tlenem i helowcami. Reakcje z pozostałymi pierwiastkami często przebiegają gwałtownie (z sodem, fosforem i siarką). Szczególnie łatwo chlor reaguje ze sproszkowanymi metalami. Po zainicjalizowaniu reakcji łączy się z wodorem tworząc chlorowodór HCl. Chlor ma silne właściwości utleniające, utlenia bromki i jodki do wolnych pierwiastków.
Zastosowanie

Chlor jest kluczową substancją wykorzystywaną w syntezie organicznej i nieorganicznej. Jego związki znalazły zastosowanie do wybielania i odkażania. Pierwiastek ten ma też duże zastosowanie w gospodarstwie domowym.
Występowanie

Chlor jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie jednak nie występuje w stanie wolnym. Występuje głównie w postaci chlorków: chlorku sodu NaCl, chlorku magnezu MgCl2 i chlorku potasu KCl. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 13 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Carl Wilhelm Scheele
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1774
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "khlôros" oznaczającego "zielony"

Po raz pierwszy chlor otrzymano działając kwasem solnym na brausztyn (dwutlenek manganu MnO2).: © 2005 : Site map : ^^^