start jezyki
Brom Br

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Bromine Bromum VII A 4 35 79.904 ciecz

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p5


Liczba elektronów:35
Liczba neutronów:45
Liczba protonów:35
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.74, 2.96
Stopień utlenienia:-1, +1, +5, +7
Przewodność elektryczna:1*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):3,119 g/cm3
Temperatura topnienia:-7,1°C, 265,9 K
Temperatura wrzenia:59,25°C, 332,25 K
Ciepło topnienia:5,286 kJ/mol
Ciepło parowania:15,438 kJ/mol
Przewodność cieplna:0.122 W/(m*K)
Opis

Brom jest cieczą o charakterystycznej barwie i zapachu. Jest bardzo aktywny chemicznie, tworzy związki z prawie wszystkimi substancjami. Występuje w cząsteczkach dwuatomowych.
Właściwości chemiczne

Brom jest bardzo aktywny chemicznie. Nie tworzy związków tylko z tlenem i helowcami. Reakcje z pozostałymi pierwiastkami często przebiegają gwałtownie (z potasem, arsenem, fosforem i siarką). Szczególnie łatwo brom reaguje ze sproszkowanymi metalami. Po zainicjalizowaniu reakcji łączy się on z wodorem tworząc bromowodór HBr. Brom ma silne właściwości utleniające (mniejsze niż chlor), utlenia jodki do wolnego jodu.
Zastosowanie

Brom wykorzystuje się do produkcji freonów, barwników i pestycydów. Pierwiastek ten jest też składnikiem wielu leków. Brom znalazł szerokie zastosowanie w chemii organicznej do produkcji bromopochodnych węglowodorów, używanych w dalszej syntezie. Bromiany znalazły zastosowanie w chemii analitycznej. Bromek srebra AgBr jest głównym składnikiem emulsji fotograficznych.
Występowanie

Brom nie jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie i nie występuje w stanie wolnym. Występuje głównie w postaci bromków: bromku sodu NaBr i potasu KBr. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 53 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Antoine J. Balard
Miejsce odkrycia: Francja
Rok odkrycia: 1826
Pochodzenia nazwy: od greckiego słowa "brômos" oznaczającego "cuchnący"

Brom otrzymano przez działanie chlorem na powstałe po krystalizacji soli z wody morskiej ługi warzelnicze. Nazwa wiąże się z charakterystycznym, przenikliwym zapachem tego pierwiastka. Działanie lecznicze: Najczęstszym źródłem zatruć są leki zawierające brom. W USA stwierdzono, że 5% pacjentów zakładów psychiatrycznych znalazło się tam z uwagi na przewlekłe zatrucie związkami bromu. Zatrucia występują u około 1-10% osób leczonych bromem. Wynika to z tego, że dawka lecznicza (ok. 1 mg/cm3 krwi) jest bardzo zbliżona do dawki niebezpiecznej dla życia (3 mg/cm3).: © 2005 : Site map : ^^^