start jezyki
Arsen As

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Arsenic Arsenicum V A 4 33 74.92159 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p3


Liczba elektronów:33
Liczba neutronów:42
Liczba protonów:33
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.20, 2,18
Stopień utlenienia:-3, +3, +5
Przewodność elektryczna:33.3*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):5,78 g/cm3
Temperatura topnienia:808°C, 1081 K
Temperatura wrzenia:603°C, 879 K
Ciepło topnienia:369,9 kJ/mol
Ciepło parowania:34,76 kJ/mol
Przewodność cieplna:50 W/(m*K)
Opis

Arsen jest srebrzystobiałym półmetalem. Jest kruchy i słabo przewodzi prąd elektryczny. W stanie pary tworzy cząsteczki czteroatomowe As4. Występuje w 4 odmianach alotropowych, z których najbardziej znany jest arsen szary (o właściwościach metalicznych), żółty i brązowy.
Właściwości chemiczne

Arsen jest półmetalem dość aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Łatwo reaguje z fluorowcami. Rozdrobniony arsen zapala się w chlorze. Z powietrzem nie reaguje w temperaturze pokojowej, natomiast po ogrzaniu spala się dając tlenek As2O3. W temperaturze czerwonego żaru rozkłada wodę z wydzieleniem wodoru. W kwasie azotowym przechodzi w kwas arsenowy (V) H3AsO4. Z kwasami nieutleniającymi nie reaguje.
Stężony, gorący kwas siarkowy utlenia arsen do tlenku arsenu (III) As2O3. Reaguje z aktywnymi metalami tworząc arsenki, w których występuje na -3 stopniu utlenienia. W innych związkach występuje na +3 i +5 stopniu utlenienia. Tlenek arsenu (III) As2O3 wykazuje charakter amfoteryczny.
Zastosowanie

Arsen stosuje się głównie jako dodatek do stopów. Niewielki dodatek arsenu (do 1%) umożliwia wyrób śrutu ołowianego. Służy on także do wyrobu stopów lustrzanych.
Występowanie

Arsen jest niezbyt często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerałów: arsenopirytu FeAsS i aurypigmentu As2S3. Złoża arsenu występują w Rosji, Szwecji i Norwegii. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 21 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: Alberts Magna
Rok odkrycia: 1250
Pochodzenia nazwy: od greckiego "arsenikos" oznaczającego "silny, bojowy"

Arsen był znany już w starożytności. Wolny pierwiastek został otrzymany przez alchemika A. Magna.: © 2005 : Site map : ^^^