start jezyki
Argon Ar

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Argon Argon VIIIA 3 18 39.948 gaz 1s22s22p63s23p6

Liczba elektronów:18
Liczba neutronów:22
Liczba protonów:18
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):3.2, --
Stopień utlenienia:0
Gęstość (293 K):0.0017824 g/cm3
Temperatura topnienia:-189.3 °C (83.85 K)
Temperatura wrzenia:-186.0 °C (87.15 K)
Ciepło właściwe:0.520 J/gK
Ciepło tworzenia:1.188 kJ/mol
Ciepło parowania:6.447 kJ/mol
Przewodność cieplna:0.0001772 W/(cm*K)
Opis

Argon jest bezbarwnym, pozbawionym zapachu gazem szlachetnym znajdującym szerokie zastosowanie w przemyśle do obróbki materiałów wrażliwych na działanie powietrza. Jest on najtańszym i najłatwiej dostępnym gazem szlachetnym.
Właściwości chemiczne

Argon jest pierwiastkiem biernym chemicznie. Tworzy jedynie nietrwałe hydraty: Ar*6H2O.
Zastosowanie

Argon jest najtańszym i najłatwiej dostępnym gazem szlachetnym. Stosowany jest w przemyśle do wytwarzania tzw. atmosfery obojętnej (potrzebnej np. do spawania stopów glinu), do napełniania żarówek i lamp jarzeniowych (niebieskie światło), w elektronice do napełniania tyratronów i liczników promieniowania jonizującego.
Występowanie

Argon jest we Wszechświecie bardziej rozpowszechniony niż krzem - na 1000 atomów krzemu przypada 1500 atomów argonu. Na Ziemi ta proporcja wygląda inaczej - na taką samą ilość atomów krzemu przypada tylko 0.008 atomu argonu. Zawartość argonu w powietrzu wynosi 0.9325% objętościowych.
Niewielkie ilości argonu (podobnie jak helu) powstają ciągle na Ziemi w wyniku przemian promieniotwórczych. Powstaje on w wyniku rozpadu jąder izotopu potasu 4019K podczas emisji pozytonów (+).
Ciekawostki
Odkryty przez: William Ramsay, Lord Rayleigh
Miejsce odkrycia: Szkocja
Rok odkrycia: 1894
Pochodzenia nazwy: Od greckiego słowa "argos" znaczącego "leniwy"

Po usunięciu z powietrza tlenu i azotu Ramsay i Rayleigh uzyskali gaz, którego widmo absorbcyjne nie odpowiadało żadnemu ze znanych pierwiastków. Aby podkreślić jego bierność chemiczną nazwano go argonem.: © 2005 : Site map : ^^^