start jezyki
Antymon Sb

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Antimony Stibium V A (15) 5 51 121.757 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p3


Liczba elektronów:51
Liczba neutronów:71
Liczba protonów:51
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.82 , 2.05
Stopień utlenienia:-3,+3, +5
Przewodność elektryczna:27.8*1051/(*m)
Gęstość (293 K):6.684 g/cm3
Temperatura topnienia:430.9°C,909.9 K
Temperatura wrzenia:1587°C, 1860 K
Molowa pojemność cieplna:24.4 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:19.87 kJ/mol
Ciepło parowania:77.14 kJ/mol
Przewodność cieplna:25.2 W/(m*K)
Opis

Antymon jest srebrzystobiałym metalem o bladoniebieskim połysku. Jest kruchy i słabo przewodzi prąd elektryczny. W stanie pary tworzy cząsteczki czteroatomowe Sb4. Występuje w 4 odmianach alotropowych, z których najbardziej znany jest antymon metaliczny i żółty.
Właściwości chemiczne

Antymon jest metalem dość aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Łatwo reaguje z fluorowcami. Rozdrobniony antymon zapala się w chlorze. Z powietrzem nie reaguje w temperaturze pokojowej, natomiast po ogrzaniu spala się dając tlenek Sb2O3. W temperaturze czerwonego żaru rozkłada wodę z wydzieleniem wodoru. W kwasie azotowym przechodzi w azotan antymonu (III) Sb(NO3)3. Metal ten ulega także działaniu stężonego gorącego kwasu siarkowego. Reaguje z aktywnymi metalami tworząc antymonki, w których występuje na -3 stopniu utlenienia. W innych związkach występuje na +3 i +5 stopniu utlenienia. Tlenek antymonu (III) Sb2O3 wykazuje charakter amfoteryczny.
Zastosowanie

Antymon znalazł zastosowanie jako składnik stopów z ołowiem i cyną, którym nadaje twardość. Są one stosowane do odlewania czcionek drukarskich i łożysk.
Występowanie

Antymon jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerału antymonitu Sb2S3, towarzyszy też rudom srebra, arsenu i bizmutu. Złoża antymonu występują w Chinach, Francji, Japoni i we Włoszech. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 62 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: znany od starożytności
Pochodzenia nazwy: od łacińskich słów "anti monos" oznaczających "anty pojedynczy"

Antymon znany był od czasów starożytnych. W średniowieczu zarówno metal jak i jego związki cieszyły się dużym zainteresowaniem alchemików i lekarzy.: © 2005 : Site map : ^^^